TOP - Westpolder

Wie rust en ruimte zoekt, kan zijn hart ophalen in de Westpolder. Hier overheerst het weidse landschap, met daarboven prachtige wolkenluchten. Op de Waddendijk kun je lekker uitwaaien en genieten van het bijzondere uitzicht. Buitendijks liggen de kwelders, de slikgronden en de zee. 

Op de kwelders vormen de zoutminnende planten als zeeasters en zeekraal een prachtig kleurenpatroon. Ook vogels zitten er in overvloed. Binnendijks ligt het uitgestrekte polderland waar de slaperdijk, de boerderijen en de dorpen de horizon bepalen. Hier wuift in de zomer het goudgele graan en groeien de aardappels zover het oog reikt. De fiets- en wandelroutes nemen je mee op een ontdekkingstocht door dit prachtige open landschap met haar vergezichten, mooie dorpskernen en rijke flora- en fauna.

Fietsen

Kiek over Diek, 33 km
Markering via de fietsknooppunten: 11-37-22-35-36-18-19-12-13-14-10-9-11

Wandelen

Wandelroute op de kwelder, 3,5 km
Markering met houten bordjes met de contouren van een schaap er op.
Let op: kwelder niet betreden tijdens hoog water en tijdens het broedseizoen. Ook tijdens schietoefeningen mag u de kwelder niet betreden.

Ommetje ‘zuid-westhoek’, 9,7 km

Starten bij knooppunt 82 van Waddenwandelen. Markering via de knooppunten van Waddenwandelen: 82-60-76-72-93-91-81-82


Deel deze pagina