TOP - Noordpolderzijl

Noordpolderzijl is de kleinste getijdehaven van Nederland. Eb en vloed hebben hier vrij spel en alleen bij hoogwater is het mogelijk dit unieke haventje in en uit te varen. Bij helder weer kun je aan de horizon Schiermonnikoog, Rottumeroog, Rottumerplaat en Borkum zien liggen.

Noordpolderzijl is ontstaan in 1811 na de inpoldering van de Noordpolder. Door de inpoldering verdween de open zeeverbinding met de dorpen Usquert en Warffum. De buitendijkse kwelders geven een goed beeld van hoe het Groninger land er uit zag voordat de dijken er voor zorgden dat het water niet meer ongestoord het land binnen kon stromen. De kwelders vormen het laatste natuurlijke weidegebied van Nederland. Vanaf de dijk heb je een prachtig uitzicht over de kwelders.

Fietsen

Route ‘Buitendijks’, 30 km
Markering via de fietsknooppunten: 61-68-75-65-64-45-76-57-43-31-32-39-61

Wandelen

‘Drie dijken route’, 20 km
Een route door mooi cultuurlandschap en langs opmerkelijke bezienswaardigheden. Het Raadhuis van Usquert, ontworpen door Berlage, en de rentenierswoningen in Amsterdamse stijl. De kleinste zeehaven van Nederland en het beschermde dorpsgezicht van (openluchtmuseum) Warffum.
Waddenwandelen: 21-51-31-61-63-64-(65-64)-54-55-83-72-73-75-76-71-41-42-33-21.

‘Kwelderwandeling’, 925 m

Start bij het haventje van Noordpolderzijl. Markering met houten bordjes met de contouren van een schaap er op.


Deel deze pagina