TOP - Nieuw Statenzijl

Het sluizencomplex Nieuwe Statenzijl bevindt zich op de grens tussen land en water én de grens van Nederland en Duitsland. De dijk bij Nieuwe Statenzijl vormt ook de grens tussen het verloren en het herwonnen land. Rond 1500 brak de dijk die de Eems van het land scheidde en kwam het water tot aan Winschoten. 

Hierbij zijn minstens twintig kerkdorpen, tien tot vijftien kleinere buurtschappen en drie kloosters verloren gegaan. Ze worden ook wel de ‘verdronken dorpen’ genoemd. Na deze dijkdoorbraak is land teruggewonnen tot aan de dijk waar de ‘Waaiboei’, het kunstwerk gemaakt door Martin Borchert, staat. Dit kunstwerk verwijst naar de historie van de plek. De vorm van de zeeboei die op land staat is die van een kerktoren met een naald van bladgoud, verwijzend naar de verdwenen kerkdorpen van vroeger. De ‘Waaiboei’ beweegt vrij in de wind. Doorbuigend onder harde wind, herrijzend bij windstilte.

In 1977 werd de Dollard verklaard tot beschermd natuurreservaat. In 2010 kreeg het Waddenzeegebied, waar de Dollard ook bij hoort, het predicaat: Wadden Werelderfgoed UNESCO.

Fietsen

Fietsen door de Graanrepubliek, 46 km of 32 km
Markering via de fietsknooppunten:
De route begint bij Nieuw Statenzijl [NS]. NS-22-21-20-76-19-14-12-10-13-54- 95-74-18-25-26-23-NS
Deze route kan ingekort worden tot een route van 32 km via de fietsknooppunten NS-22-21-20-76-19-18-25-26-23-NS

Internationale Dollard Route

Nieuwe Statenzijl maakt onderdeel uit van de internationale Dollardroute. Deze 300 km lange fietsroute loopt door de provincie Groningen en het aangrenzende Ostfriese Rheiderland in Duitsland. De fietsroute voert door talrijke idyllische dorpjes en het weidse polderlandschap dat in een eeuwenlange strijd tegen het water aan de zee werd onttrokken. De route is gemarkeerd met bordjes. Onderdeel van de Dollard Route is de oversteek met de veerpont van Delfzijl naar Emden en Ditzum in Duitsland. Voor meer informatie www.dollardroute.de en www.borkumlijn.nl

Wandelen

Wandelroute Rondje Dollard en dorpen, circa 11 km
Markering via de knooppunten van Waddenwandelen: 51-80-70-72-15-93-94-90-71-45-51

Wil je onderweg een wandeling maken op de Dollardkwelder ga dan bij knooppunt 45 naar knooppunt 49, of volg de markeringsborden met een schaap. De wandeling op de kwelder is ongeveer 330 meter lang. Ook een korte wandeling naar de vogelkijkhut bij Nieuwe Statenzijl is de moeite waard. Vanaf de sluizen loopt het Marcelluspad dwars door het riet naar vogelkijkhut de ‘Kiekkaaste’.

Deel deze pagina