10.000e opgeloste melding via bordjeweg.nl

dinsdag 27 maart 2018

10.000e opgeloste melding via bordjeweg.nl

Meldsysteem voor fietsroutebewegwijzering werpt z’n vruchten af

Met de start van de lente gaan steeds meer fietsers weer op pad voor een lekkere fietstocht. Vaak volgen ze daarbij de knooppunt- of LF-routebordjes. Iedereen die onderweg een bordje mist of een beschadigd bord ziet kan dat melden via de website bordjeweg.nl. Zo komen meldingen automatisch bij de juiste onderhoudsinstantie terecht. Het Landelijk Fietsplatform, initiatiefnemer van dit landelijk meldsysteem, monitort de vervolgacties op deze meldingen. Recent is de 10.000e melding opgelost.

Bordjeweg.nl
Het bewegwijzerde recreatieve fietsroutenetwerk in Nederland beslaat ruim 33.000 km, bestaande uit lange-afstandsroutes (LF-routes) en knooppuntroutes (47 regionale netwerken). Er zijn 38 instanties die het onderhoud van die netwerken uitvoeren. Fietsers weten vaak niet bij welke organisatie zij een melding over de bewegwijzering kunnen doen. Het online landelijk meldsysteem, een initiatief van het Fietsplatform, tackelt dit probleem. Via de website www.bordjeweg.nl kunnen fietsers meldingen doen over zowel LF-bordjes als knooppuntbordjes en -informatiepanelen. Het bericht gaat direct naar de juiste onderhoudsinstantie.

Eenvoudig melding maken
Op bordjeweg.nl is de melding eenvoudig via enkele stappen in te voeren. De verantwoordelijke onderhoudsinstantie ontvangt deze en neemt hem in behandeling. Sinds de start in 2010 zijn er nu 10.000 meldingen opgelost. De meldingen variëren van een beklad bordje tot een verkeerd geplaatste paal of een volledig verdwenen informatiepaneel.

Oplossingspercentage gestegen, oplossingstermijn verkort
In de afgelopen jaren is het oplossingspercentage gestegen van 61% naar 85%. Ook de gemiddelde termijn waarbinnen de meldingen werden opgelost is in de loop der tijd verbeterd: in 2012 duurde het nog ruim 10 weken voordat een melding was opgelost, in 2014 was dat 7,2 weken en in 2017 tot slot lag het op 3,8 weken. Het Fietsplatform streeft naar een oplossingstermijn die in alle regio’s van het land onder de 4 weken ligt. Dat is haalbaar; we zien nu al dat veel regio’s hun klachten ruim binnen de 4 weken oplossen.

De reden voor het niet oplossen van meldingen of het feit dat het lang duurt voor een melding wordt opgelost, ligt in de meeste gevallen in niet goed vastgelegde afspraken over het onderhoud. Het meldsysteem helpt deze gaten inzichtelijk te maken. Als meldingen langere tijd open blijven staan, dan neemt het Fietsplatform contact op met de betreffende netwerkbeheerder.

Doorontwikkeling
Het Fietsplatform heeft de ambitie uitgesproken om samen met zusterorganisatie Wandelnet te komen tot één meldsysteem waar fietsers en wandelaars centraal hun meldingen kunnen doen.

Deel deze pagina